Logo

  • Co located with

    Co located with

 

 

TRIỂN LÃM HÀNG ĐẦU VỀ QUỐC PHÒNG & AN NINH VIỆT NAM

1-featuredimage

 

 

Phiên bản sắp tới của Triển lãm VIDSE sẽ diễn ra vào năm 2021, sau khi thảo luận với Bộ Quốc phòng Việt Nam và đã thống nhất đưa ra quyết định chính sách ưu tiên cho việc tổ chức Sự kiện ADMM+ (Hội nghị bộ trưởng Quốc phòng) của họ trong năm nay, dự kiến diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam vào tháng 11 năm 2020.

Chúng tôi đang làm việc với các đối tác tại Việt Nam, Bộ Quốc phòng Việt Nam và mặt bằng triển lãm tại Hà Nội nhằm thống nhất và xác nhận ngày ra mắt cho VIDSE 2021.

 

ĐĂNG KÝ TRƯNG BÀY TẠI TRIỂN LÃM                                                    ĐĂNG KÝ THAM QUAN TRIỂN LÃM

Tải về tài liệu Triển lãm VIDSE

Tìm hiểu thêm về Triển lãm và cơ hội tài trợ tại VIDSE

BrochureTờ gấp thông tin triển lãm VIDSE hiện đã có. Tải về ngay hôm nay để tìm hiểu làm thế nào công ty của bạn có thể xuất hiện trước 5.000 chuyên gia Quốc phòng và An ninh tại sự kiện mới, thú vị nhất Việt Nam. Hãy xem những hướng khác nhau để bạn có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh ở Việt Nam và khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

 

TẢI TÀI LIỆU TRIỂN LÃM

Đồng tổ chức với Triển lãm Homeland Secuirty Expo

HomeSec

Triển lãm Quốc tế về Quốc phòng & An ninh Việt Nam (VIDSE) và Triển lãm Homeland Security Expo sẽ được đồng tổ chức, liên kết các chuyên gia tổ chức sự kiện Quốc phòng và An ninh trên thế giới nhằm tạo ra triển lãm về Quốc phòng và An ninh lớn nhất tại Việt Nam. Động thái này sẽ tạo ra một nền tảng chính cho cộng đồng Quốc phòng và An ninh châu Á-Thái Bình Dương và định vị Việt Nam là một trung tâm khu vực để đổi mới và xây dựng quan hệ đối tác.

 

ĐỌC THÔNG CÁO BÁO CHÍ ĐẦY ĐỦ TẠI ĐÂY

TRƯNG BÀY

THAM QUAN

LIÊN HỆ

VIDSE SẼ BAO GỒM

MẪU TRƯNG BÀY THỰC TẾ

CÁC PHÁI ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC TẾ

HỘI THẢO VÀ HỌP MẶT CẤP CAO

5 KHU TRƯNG BÀY CHUYÊN BIỆT

Thông tin trong về Quốc phòng & An ninh Việt Nam

Loading

Đối tác truyền thông