Logo

  • Co located with

    Co located with

Đăng ký gian hàng

Image

Đăng ký gian hàng

Đăng ký gian hàng

Để có thêm thông tin đăng ký gian hàng và cơ hội tài trợ tại Triển lãm VIDSE 2021, vui lòng điền mẫu đơn dưới đây, sau đó đại diện bán hàng của chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách sớm nhất để cung cấp thêm thông tin về Triển lãm cũng như cơ hội để kết nối với cộng đồng Quốc phòng & An ninh của Việt Nam và khu vực ASEAN.

Vui lòng hoàn thiện mẫu đơn dưới đây để có thêm thông tin về VIDSE

Một thị trường đang phát triển và đầy tiềm năng

Việt Nam đang nhanh chóng hiện đại hóa lực lượng Quốc phòng & An ninh của mình. Ngân sách chi tiêu cho Quốc phòng & An ninh dự kiến sẽ tăng từ 5 tỉ USD trong năm 2018 đến 7 tỉ USD trong năm 2022. (Theo Export.vn và CNN).

Với gần nửa triệu nhân sự hoạt động, thị trường Quốc phòng và An ninh Việt Nam có tiềm năng to lớn cho ngành công nghiệp Quốc phòng. Việt Nam cũng đang tăng cường đầu tư cho lực lượng Cảnh sát và An ninh quốc gia, với ngân sách tăng lên đến 4,5 tỷ USD vào năm 2024.

Thông tin cơ bản về thị trường Quốc phòng, An ninh Việt Nam

MẶT ĐẤT 

MẶT ĐẤT 

US$200-300 chi phí mua sắm hàng năm cho tới năm 2024
KHÔNG QUÂN

KHÔNG QUÂN

US$400-600 chi phí mua sắm hàng năm cho tới năm 2024
HẢI QUÂN

HẢI QUÂN

US$300-400 chi phí mua sắm hàng năm cho tới năm 2024