Logo

  • Co located with

    Co located with

Hội thảo

Image

Hội thảo

Hội thảo trong khuôn khổ triển lãm VIDSE

 

VIDSE

Việt Nam đang nhanh chóng hiện đại hóa lực lượng vũ trang của mình. Chi tiêu quốc phòng của đất nước dự kiến sẽ tăng thêm 2 tỷ đô la trong 5 năm tới. Sự mở rộng toàn diện này đang mở ra các cơ hội trong khu vực và mang đến cơ hội hợp tác quốc tế và công nghiệp.

Diễn ra trong ba ngày của VIDSE, hội nghị tìm hiểu các vấn đề chính hình thành nên năng lực Quốc phòng và an ninh hiện tại và tương lai của Việt Nam. Các diễn giả chuyên gia từ quân đội, chính phủ và ngành công nghiệp sẽ cung cấp cái nhìn sâu sắc về các chủ đề quan trọng và tạo điều kiện chia sẻ kiến thức ở quy mô chưa từng thấy ở Việt Nam.

Hội nghị sẽ được chia thành hai luồng là "Bảo trì & Mua sắm" và "Tên miền & Nền tảng".

 

Tại sao tham dự Hội nghị, Hội thảo VIDSE?

Chính phủ & Quân sự

Chính phủ & Quân sự

Khi Việt Nam tăng cường hợp tác quân sự với các đối tác Quốc tế, hội nghị VIDSE đại diện cho một nền tảng trao đổi kiến thức giữa Việt Nam với các đồng nghiệp quân sự và chính phủ đồng minh.

Đây cũng là đại diện cho một cơ hội mạnh mẽ cho người Việt Nam và cộng đồng quân sự châu Á-Thái Bình Dương để gặp gỡ với ngành công nghiệp trên thế giới để khám phá các yêu cầu năng lực hiện tại và tương lai trong một diễn đàn an toàn.

Doanh nghiệp & Học viện

Doanh nghiệp & Học viện

Hiểu và khám phá các yêu cầu về năng lực ngày càng tăng của Việt Nam và nghe từ các nhân vật quân sự cấp cao như chia sẻ các lĩnh vực đầu tư quan trọng. Hội nghị VIDSE cũng đại diện cho một cơ hội kết nối hiếm có để các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp Quốc phòng gặp gỡ các quan chức quân sự và chính phủ cấp cao của Việt Nam.

The Conference is free-to-attend for Military and Government employees.