Logo

  • Co located with

    Co located with

Tin tức

Image

Anh và Việt Nam mở ra đối thoại quốc phòng

Từ ngày 27 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12 năm 2018, lần đầu tiên 2 nước tổ chức các cuộc thảo luận về chính sách quốc phòng, nhấn mạnh những hoạt động quốc phòng đang diển ra trong mối quan hệ giữa hai nước.

Bộ Quốc phòng Việt Nam tuyên bố rằng cả hai bên đã thảo luận về các khía cạnh khác nhau của quốc phòng với sự hợp tác giữa hai bên, cũng như gìn giữ hòa bình, đào tạo và công nghiệp quốc phòng, cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực. Ngoài ra còn có một văn bản ký kết hợp tác về không gian địa lý giữa hai nước.

Cuộc gặp giữa hai nước được đồng chủ trì giữa Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vinh và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Earl Howe

View all Tin tức
Loading