Logo

  • Co located with

    Co located with

Tin tức

Image

Chi tiêu Quốc phòng của Việt Nam vượt mốc 7 tỷ đô la vào năm 2022

Kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng của Việt Nam không có dấu hiệu chậm lại, với các báo cáo từ trang export.govCNN cho thấy sẽ tăng từ 5 tỷ đô la trong năm 2018 lên 7,1 tỷ đô la vào năm 2022.

Việc gia tăng chi tiêu quốc phòng của quốc gia chủ yếu được thúc đẩy bởi các kế hoạch hiện đại hóa quân sự để thay thế các thiết bị lỗi thời hiện có.

Việt Nam có kế hoạch mua một số máy bay chiến đấu và máy bay đa chức năng, tàu hải quân, tàu tuần tra, máy bay tuần tra hàng hải, tàu ngầm và thiết bị giám sát trong tương lai gần.

View all Tin tức
Loading