Logo

  • Co located with

    Co located with

Tin tức

Image

25 Nov 2019

Việt Nam xuất bản sách trắng Quốc phòng

www.janes.com
Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019 tiếp tục khẳng định khả năng tự cung cấp cho đất nước, được minh họa thông qua sự gia tăng duy trì và hiện đại hóa các tài sản Quốc phòng, An ninh bao gồm máy bay chiến đấu Sukhoi Su-30 (ảnh). Nguồn: Hiệp hội sản xuất máy bay Komsomolsk-on-Amur.

Vào ngày 25 tháng 11 năm 2019, Việt Nam xuất bản Sách trắng Quốc phòng, theo báo cáo của Jane. Bài viết phác thảo những cam kết về khả năng tự cung cấp cho quốc gia, và cụ thể là cam kết theo chính sách "3 không" đã từng được nêu rõ trong Sách trắng trước đây.

Sách trắng được xuất bản bằng tiếng Việt và tiếng Anh nhưng hiện chỉ có sẵn ở dạng bản cứng. Một phiên bản trực tuyến dự kiến ​​sẽ được công bố sớm.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vinh cho biết trong các bình luận được công bố trong thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng (MND) rằng Sách trắng mới nêu rõ những cam kết của Việt Nam về tự cung tự cấp và cam kết đối với chính sách '3 không' đã được nêu rõ trước đây. .

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vinh cho biết trong các bình luận được công bố trong thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng (MND) rằng Sách Trắng xác nhận quan điểm cơ bản rằng Việt Nam sẽ không tham gia liên minh quân sự với một quốc gia khác, sẽ không liên minh với một quốc gia chống lại một quốc gia khác và sẽ không cho phép các căn cứ quân sự nước ngoài trên đất Việt Nam. Vinh cũng chỉ ra việc đưa vào Sách trắng 2019 điều không thứ tư: rằng Việt Nam sẽ không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa vũ lực trong các mối quan hệ quốc tế.

Bộ Quốc phòng nói thêm rằng Sách trắng 2019 nói trên, là phiên bản thứ tư kể từ khi tài liệu ban đầu được xuất bản năm 1998, cũng bao gồm ba phần: bối cảnh chiến lược, khuôn khổ cho chính sách quốc phòng và sự phát triển của Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. MND không cung cấp thêm thông tin chi tiết về tài liệu chính sách.

Trích dẫn lời ông Vinh, truyền thông nhà nước Việt Nam cho biết Sách Trắng 2019 cũng nêu rõ cam kết giới thiệu thiết bị hiện đại, và tiếp tục xây dựng mối quan hệ quốc phòng và ngoại giao với cộng đồng quốc tế.

Ông nói thêm rằng các ưu tiên khác có trong Sách Trắng bao gồm yêu cầu tiếp tục tăng cường sự tự lực của Việt Nam bằng cách xây dựng và tăng cường vũ khí và trang bị, và để cung cấp một mức đầu tư quốc phòng phù hợp với sự phát triển kinh tế của đất nước. .

Nguồn: www.janes.com

View all Tin tức
Loading