Logo

  • Co located with

    Co located with

Trung tâm truyền thông

Image

Trung tâm truyền thông

Chào mừng đến với Trung tâm truyền thông VIDSE

VIDSE sẽ tạo ra và trở thành một nền tảng truyền thông cho các công ty quốc phòng và an ninh trong khu vực ASEAN và trên khắp nơi trên thế giới. Đây sẽ là diễn đàn cho phép các vấn đề mới nhất được thách thức và các công nghệ mới nhất được thảo luận khi các công ty thuộc mọi quy mô trao đổi những thông tin mới nhất về ngành công nghiệp quốc phòng và an ninh toàn cầu. Tin tức từ các nhà trưng bày, đối tác và các ấn phẩm chính sẽ được nhóm VIDSE thu thập, tạo thành một mạng lưới thông tin hợp tác nhằm xây dựng nên nền tảng cho sự kiện này.

Thông tin mới nhất

Đối tác truyền thông