Logo

  • Co located with

    Co located with

Về Clarion Events

Image

Về Clarion Events

Clarion Quân sự & An ninh

Clarion Events

Danh mục các sự kiện quốc phòng và an ninh của Clarion Events được công nhận là diễn đàn hàng đầu thế giới nơi hội tụ các quan chức chính phủ cấp cao và tướng lĩnh quân sự. Các nhà cung cấp dịch vụ và thiết bị hàng đầu toàn cầu gặp nhau để chia sẻ ý tưởng, thảo luận về sự phát triển của ngành, tiến hành kinh doanh, phát triển quan hệ đối tác và mạng lưới cho sự phát triển trong tương lai. Trong khi các hệ thống và công nghệ quân sự là cốt lõi của ngành công nghiệp và các sự kiện, ngành này cũng đang đa dạng hóa và thích nghi để đáp ứng nhu cầu thay đổi của thế giới. Ngoài mối đe dọa chiến tranh, an ninh quốc gia có thể bị đe dọa bởi các thảm họa nhân đạo dẫn đến sự dịch chuyển hàng loạt người dân hoặc thiếu lương thực và nước, khủng bố hoặc đại dịch.

Tất cả các triển lãm quốc phòng và an ninh chỉ có thể phục vụ ngành công nghiệp quốc phòng và an ninh một cách hợp pháp, là ngành được kiểm soát chặt chẽ nhất trên thế giới. Điều này có nghĩa là các nhà trưng bày và khách tham quan phải tuân thủ sự giám sát quy định cao nhất, tuân thủ luật pháp, điều ước quốc tế và công ước quốc tế.

Truy cập trang web Clarion Quốc phòng và An ninh

 

Châu Âu

SCTX
World Counter Terror  Congress
Ambition
Forensics Europe Expo
Electronic Warfare Europe
UDT
ITEC
DSEI

Châu Á

ADEC
Aisa  milsim
UDT Aisa
Maritime Patrol Asia
Electronic Warfare Asia
Forensics Asia Expo
DSEI Japan

Bắc Mỹ

US/CANADA BORDER CONFERENCE
Border security expo
International Summit on Borders

Nam Mỹ

LAAD 2019
LAAD 202

Trung Đông

EDEX
BIDEC